Hjem - Lions Kolt-Hasselager

Menu

Om Lions

Lions er en verdensomspændende NGO organisation, som via medlemmernes frivillige arbejde gennemfører aktiviteter og derved skaffer midler, som doneres til lokale og internationale humanitære og velgørende formål.
Organisationens drift betales af medlemmerne således at 100% af aktiviteternes overskud anvendes til donationer. 

Lions formål

 • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk

 • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab

 • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd

 • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse

 • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser

 • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Fakta om Lions

Organisationen blev oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.

 • Grundstammen er de lokale klubber.

 • Typisk med 20 til 40 medlemmer.

 • Kom til Danmark i 1950. I dag er der 307 klubber med tilsammen 5.800 medlemmer.

 • På verdensplan er der 1,4 millioner medlemmer fordelt på 45.000 klubber i mere end 200 lande.

 • Klubberne har en meget stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer.

 • Engagerer sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk og ikke religiøst.

 • Medunderskriver af FN’s Charter og har som følge heraf fast sæde i forsamlingen.

 • Har tilsluttet sig FN’s deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred.

 • Blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization).

 • Lions Danmark donerer årligt omkring 30-40 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet. 

Følg Lions