Hjem - Lions Kolt-Hasselager

Menu

Aktiviteter

Aktiviteter

Som en del af vort humanitære arbejde gennemfører vi en række aktiviteter i Lions Club Kolt-Hasselager:

  • Kræmmermarked (i samarbejde med andre Aarhus klubber)
  • Bankospil
  • Sct. Hans bål
  • Bagagerumsmarkeder
  • Høstfest for lokalcenter Koltgården
  • Ungdomsudveksling
Nogle af aktiviteterne har, ud over værdien af aktiviteten, også det formål at frembringe et økonomisk overskud som vi anvender ubeskåret til at støtte forskellige velgørende, humanitære og/eller sociale formål - både lokalt i Kolt/Hasselager området, nationalt og internationalt.

Lokale foreninger/institutioner kan ansøge om støtte på siden "Ansøg om støtte". Her kan du også få mere information om fremgangsmåden, tidsfrister m.v.

På siden "Donationer " kan du se eksempler på, hvad vi har uddelt midler til i Lions året 2017/2018.

Følg Lions